06-82444662

info@doodgewonelessen.com

Waarom gastlessen over de dood?

De juiste zorg rondom een overlijden is belangrijk;  niet alleen voor de verzorgenden, maar ook voor de familieleden van de bewoners/cliënten. Het is belangrijk voor het verzorgend personeel dat de zorg in de laatste fase goed, respectvol en met kennis van zaken  kan worden gegeven. Hierdoor worden niet alleen de bewoner/client, maar ook de familieleden goed  begeleidt in al deze facetten.

Op de huidige verpleeg en zorg-opleidingen wordt er niet tot nauwelijks aandacht geschonken aan het omgaan met bewoners/cliënten en hun naasten, vlak voor, tijdens en na het overlijden. Dit kan soms leiden tot onduidelijkheid, misverstanden en extra stress en verdriet bij nabestaanden. Ook kan de zorg die goedbedoeld wordt gegeven niet gewenst  zijn voor een eventuele opbaring of misschien wel in conflict zijn met culturele gewoontes. Om deze situaties te voorkomen zijn de diverse gastlessen van DOODgewone lessen gemaakt.

De gastlessen focussen zich elk op een ander onderwerp. Van het herkennen van het sterfproces, wenselijke zorg, het opbaren, zorg direct na overlijden tot andere culturen met andere gewoontes. Zij sluiten aan op de dagelijkse gang van zaken bij de zorg voor, tijdens en na het overlijden van bewoners/cliënten en zijn geschikt voor leerlingen, verzorgenden, verpleegkundigen en allen die beroepsmatig betrokken en geïnteresseerd zijn.  Tijdens de lessen is er volop ruimte voor interactie en worden alle vragen beantwoord.

Een goede gelegenheid om uw medewerkers zich verder te laten scholen en het thema dood beter bespreekbaar te maken, zowel technisch als emotioneel.

Alle gastlessen duren ongeveer een uur en worden inpandig bij u gegeven. De ruimte moet plaats bieden aan maximaal 20 medewerkers, waar zij kunnen zitten en eventueel aantekeningen kunnen maken. De ervaring heeft geleerd dat de beste groepsgrootte tussen de 5 en 20 medewerkers is. Natuurlijk kan een bepaalde les meerdere keren herhaald worden, totdat alle medewerkers de les hebben kunnen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk om de lessen digitaal te verzorgen via uw eigen videostreaming.

 

Omschrijving Gastlessen

Gastles 1 Zorg direct na het overlijden 

Direct na het overlijden moet er natuurlijk zorg worden verleend, maar welke wel en welke liever niet? Vooral het waarom wordt in deze bijeenkomst besproken.

Gastles 2 Wenselijke zorg

Wenselijke zorg is de totale verzorging van een overledene, zoals wassen en kleden. In deze bijeenkomst komen alle facetten van deze zorg aan bod met een aantal handige tips.

Gastles 3 Andere culturen, andere gewoontes

In deze bijeenkomst worden de gebruiken en gewoontes van de vijf grootste religies uitgelegd en hoe u er in de verzorging rekening mee kunt houden. Andere gebruiken kunnen n.l. voor grote misverstanden zorgen tussen de verzorgenden en cliënt en zijn/haar naaste familie en vrienden.

Gastles 4 Het sterfproces

Tijdens het sterfproces treden er binnen het lichaam veranderingen op waardoor men aan de buitenkant van het lichaam kan zien dat het sterfproces bezig is en in welke fase het is. Dit hele proces wordt in deze bijeenkomst besproken met een aantal extra aandachtspunten voor de zorg.

Gastles 5 Thuis op de kamer opbaren

Steeds meer cliënten en/of hun naaste familie willen graag dat er een mogelijkheid is om na het overlijden het lichaam korte of langere tijd op de eigen kamer op te baren. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over de taken van een uitvaartonderneming en waar u als verzorgende en/of familie van de cliënt zelf op moet letten.

Overige Gastlessen  

  • Gastles voor kraamverpleegkundigen in opleiding op het ROC.
  • Gastles voor Afro-Surinaamse bewassingsgroepen , waar de focus ligt op hoe hygiënische veiligheid  van alle bewassers zich verhoud met de gebruiken tijdens een bewassing.
  • Cursus voor uitvaartleiders, uitvaartverzorgers en ritueelbegeleiders “andere culturen, andere gewoontes “.(In ontwikkeling)

Informatie en mogelijkheden

Heeft u interesse in één of meerdere gastlessen op uw locatie? Neem dan contact met mij op.

Heeft u een specifiek onderwerp wat nog niet behandeld wordt in een bestaande gastles? Neem contact op dan kunnen we overleggen of daar een gastles voor gemaakt kan worden.

Een mix van onderwerpen is ook mogelijk. Ik stem graag samen met u af waar uw voorkeur naar uitgaat.

Bel of mail mij

Reacties van organisatoren en deelnemers

Lees hoe anderen de lessen ervaren

De lessen die Rianne hier in het EHRH (Evean Henriétte Roland Holst) waren erg leerzaam en onderhoudend.

Vanuit de deelnemers eigenlijk alleen enthousiaste ervaringen. Ik kan het iedereen ,die met deze onderwerpen te maken heeft, aanbevelen.

Ron Kappen

Teammanager, Evean

De lessen waren bondig, to the point, goed van inhoud en passend bij de dagelijkse gang van zaken in ons huis.

Wij hebben alle lessen meerdere keren laten geven op verschillende dagen en tijdstippen zodat alle medewerkers er aan mee konden doen.

Praktijkbegeleider

Cordaan Amsterdam

Lessen met structuur en gericht op de praktijk. Rianne komt op locatie. Een waardevolle toevoeging.
Britta Muttray

Locatiemanager, Martha Flora

De lessen die ik heb mogen ontvangen van Rianne Seelt: Ik vond het enorm leerzaam om deze lessenserie te volgen. Vooral omdat in alle lessen, iets verteld word waar Rianne veel ervaring in heeft. Zelf denk je dat je er al veel van af weet en leerde ik toch telkens iets nieuws. Elke les was weer een toegevoegde waarde. Daarmee maakte deze serie uiterst nuttig.

Door ervaring en de humor die Rianne inbrengt houd je goed de aandacht erbij. Het onderwerp is niet van alle dag en dat kan Rianne goed doorbreken. In de lessen ben je bezig met leren van haar eigen werk en van elkaar. Er komen hierdoor gemakkelijk gesprekken op gang. En is er ruimte om vragen te stellen tussendoor daar neemt zij de tijd voor en nog na te praten. Wat ik als fijn en prettig heb ervaren.

De lessen had ik zelf aangevraagd voor zorg teams en ieder jaar kregen wij van Rianne een les in de evaluaties werden de lessen als positief ervaren en keek men uit naar de volgende les. Echt bruikbare tips en handvatten.

Desiree Aspris

Praktijkbegeleider , De Zorgcirkel Purmerend

(lessen voor kraamzorg)

De lessen voor de kraamzorg: De vragen voor de les doodgeboren kinderen werden in de themaweek ‘de Dood” door de groepen zelf voorbereid en daarna dan in de les besproken.

Daarnaast had Rianne altijd nog waardevolle aanvullingen over je persoonlijke opstelling als kraamverzorgende in een zo moeilijke periode voor de familie.

Docent Kraamzorg

ROC Amsterdam

(lessen voor de verzorgenden in opleiding)

Wij hebben een aantal lessen van Rianne Seelt gekregen al dan niet samen met een rondleiding in een crematorium. Alle vragen die gesteld werden , werden uitvoerig beantwoord zelfs de vragen die niet gesteld werden. Een waardevolle bijdrage aan de opleiding van verzorgenden.

Docent verpleegkunde

ROC Purmerend

CORONA PROOF

Tarieven

Gastles voor maximaal 20 personen €275,-  inclusief 1 uur reistijd
Extra reistijd €25 per half uur , kilometervergoeding €0,25 per kilometer
Alle prijzen zijn inclusief BTW

Per 2021 BTW vrijstelling van toepassing op basis van artikel 25 lid1.

Gastles via Teams of ZOOM

Gastles van ongeveer 1 uur via Teams of Zoom (met een maximum van 30 personen)

€275,-  

Meer informatie of lessen inplannen?

Gastles op Locatie

Gastles van ongeveer 1 uur (op locatie, inclusief 1 uur reistijd) voor maximaal 20 personen

€275,-

Is mijn reistijd van en naar uw locatie meer dan een uur dan berekenen wij €15,- per half uur en €0,19 per kilometer

Meer informatie of lessen inplannen?

Over Rianne Seelt

 
Als uitvaartbegeleider, verzorger van overledenen en relatiebeheerder kwam zij de laatste dertig jaar bijna dagelijks in aanraking met het gedeeltelijk ontbreken van de juiste kennis van de zorg rondom een overlijden in de meest brede zin. Als relatiebeheerder bij een grote uitvaartmaatschappij in Amsterdam, heeft zij in samenwerking met een aantal zorginstellingen verschillende gastlessen opgezet.

De afgelopen 9 jaar heeft zij circa 500 gastlessen gegeven in zorg- en verpleeghuizen, hospices, ziekenhuizen en op ROC’s. Allemaal ter ondersteuning en scholing van de medewerkers in de zorg voor, tijdens en na het overlijden van hun bewoners/cliënten, gericht op de praktijk en perfect aansluitend op de dagelijkse gang van zaken in de zorginstellingen.

Informatie en mogelijkheden

Heeft u interesse in één of meerdere gastlessen rondom overlijden op uw locatie? Neem contact met mij op. Een mix van onderwerpen is ook mogelijk. Ik stem graag samen met u af waar uw voorkeur naar uitgaat.

06-82444662

info@doodgewonelessen.com